SEE उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श कार्यक्रम 2077

Educational Orientation

श्री जनता माध्यमिक विद्यालयबाट SEE उत्तिर्ण विद्यार्थी एवम् अन्य सरोकारवालाहरुलाई आफ्नो रुचि र संभावना अनुसार गन्तव्य पहिचानमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले शैक्षिक परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।

कार्यक्रमको उदेश्य
१. SEE मा कुन विषयमा कति GPA ल्याएकोले कुन-कुन विषय/संकाय पढ्न पाईन्छ भन्ने बारे आधारभुत जानकारी दिने
२. प्राविधिक धार तथा सैद्धान्तिक विषय र संकायहरुबारे संक्षिप्त जानकारी दिने
३. कुन विषय पढ्दा अनुमानित कति समय र खर्च लाग्ने र कुन स्थानमा पढ्न पाईन्छ सो बारे जानकारी दिने
४. जनता मा वि मा सुरु भएको ३ वर्षे बाली विज्ञान र मुक्लीमा सुरु भएको Diploma in Civil engineering को पढाई बारे आधारभुत जानकारी दिने
५. लोकसेवा आयोग र निजामति सेवा बारे आधारभुत जानकारी दिने । लगायत अन्य समसामयिक विषय ।

स्रोत व्यक्ति
1) Er. Roman Bantawa Rai
Principal of Thulung Dudhkoshi Technical Collage
2) Mr. Abilal Rai
Section Officer, Government of Nepal
3) Mr. Bhuwan Bhatta
Teacher of Janata S. school.
4) Mr. Bishal Babu Rai
Deputy Head of Health Section, Thulung Dudhkoshi R.M.
5) Mr. Bikash Rai (ICT Expert)

SEE पास आउट विध्यार्थी लगायत 169 जनाको सहभागिताबिच आज शैक्षिक परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भयो।कार्यक्रमको उदेश्य १. SEE…

Posted by Bikash Rai on Friday, August 28, 2020

आज जुबुको हिमालय मा.वि.मा "Educational Counselling on Career Choices After SEE" कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा…

Posted by Bikash Rai on Saturday, August 29, 2020

Leave a Reply